Kontoklasser

Företag och föreningar använder sig av en kontoplan för att underlätta bokföringen. I varje kontoplan delar man in företagets olika konton i kontoklasser och kontogrupper.

Kontoklasser är indelningar av olika konton som företag använder sig av inom verksamheten. Företag använder sig av flera konton för olika ändamål; exempelvis används olika konton för tillgångar, personalkostnader och materialkostnader. Det är samtliga typer av konton som sorteras in i klasser och grupper för att kunna organisera inkomster och utgifter för bokföringen. Indelningen av kontoklasserna kan se olika ut beroende på vilken kontoplan företaget använder, dock är kontoklasserna alltid uppdelad efter likartad karaktär för att underlätta företagets redovisning.

En av de vanligaste kontoplanerna i Sverige är BAS-kontoplanen, den innehåller tio olika kontoklasser som är uppdelade från 0 till 9.

Kontoklasser som ingår i BAS-kontoplanen

Klass 1 – Tillgångar

Klass 2 – Eget kapital och skulder

Klass 3 – Inkomster och intäkter

Klass 4 – Utgifter (material, varor, köpta tjänster)

Klass 5 & 6 – Övriga kostnader

Klass 7 – Personalkostnader

Klass 8 – Finansiella intäkter och utgifter

Klass 0 & 9 – Interna kostnader

För att synliggöra varje klass så har varje konto i BAS-kontoplanen en egen fyrsiffrig kombination där den första siffran i kontot alltid anger kontoklassen.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC