Kontoplan

Kontoplan är ett företagsekonomiskt begrepp som används inom bokföring. En kontoplan är ett register över konton som ett företag använder sig av för att bokföra affärshändelser. Det finns inga krav på hur en kontoplan ska se ut eller för vilka konton som den måste innehålla. Det finns flera olika varianter av kontoplaner i Sverige och en av de mest dominerande kontoplanerna inom svenskt näringsliv är BAS-kontoplanen.

Företag använder sig av olika konton inom sitt företag; exempelvis separerar man konton för inkomster, utgifter och personalkostnader. Alla dessa konton utgör tillsammans kontoplanen som är ett register av företagets alla konton. Samtliga konton delas in i olika konto-klasser och kontogrupper i kontoplanen

Kontoplan vid bokföring

Det är ett krav att använda sig av en kontoplan vid bokföring, men det är upp till varje företag att välja vilken kontoplan som passar bäst för företaget. Man bör använda sig av en bra och välutvecklad kontoplan eftersom det underlättar för bokföringen i företaget.

En kontoplan måste användas genom hela bokföringsperioden utan avbrott. Det är inte tillåtet att ta bort något konto under året, men dock tillåtet att lägga till konton i kontoplanen vid behov.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC