Kostnad

En kostnad kan definieras som en utgift som man har fördelat till den perioden under vilken tjänsten man betalar för utförs, eller om det gäller en vara, tills dess att varan har levererats.

Kostnader inom olika områden

Olika typer av kostnader har olika beteckningar inom företagsekonomin. Det finns till exempel bokföringsmässiga kostnader, särkostnader, samkostnader, direkta kostnader, indirekta kostnader, rörliga kostnader och fasta kostnader, och alla dessa kostnader har olika användningsområden. När företag gör en så kallad extern redovisning, som en årsredovisning, och ska bokföra kostnader så kallar man dem för bokföringsmässiga kostnader.

När ett företag behöver göra en kalkyl för exempelvis en kundorder så skiljer man på olika kostnader och kallar dem för särkostnader. Till exempel redovisas ofta materialkostnaden på egen hand i kalkylen, och räknas då in under begreppet särkostnad.

De kostnader som är konstanta för ett företag kallas fasta kostnader. Exempel på dessa är hyra, el- och vattenförbrukning. De kostnader som däremot är kopplade till antalet producerade enheter kallas för rörliga kostnader. De rörliga kostnaderna stiger och sjunker beroende på den volym som företaget producerar. Exempel på dessa är materialkostnader och timlöner.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC