Kreditförsäkring

När man får en kredit beviljad och använder den för att köpa en vara, tjänst eller betala en räkning så är det viktigt att man även följer det avtal som följer krediten. Detta kan handla om vad storleken på beloppet som ska återbetalas är, hur lång tid det maximalt får ta innan full återbetalning eller någon annan parameter. Följs inte dessa avtalspunkter kan man få svårare att få kredit i framtiden,  kreditgivaren bör i dessa fall ha en kreditförsäkring att falla tillbaka på.

Fördelar med en kreditförsäkring

Det kan finnas många anledningar till varför ett kreditavtal inte följs som man inte alltid kan förhindra, vilket gör en kreditförsäkring viktig. En kreditförsäkring innebär ett skydd mot att krediten inte kan betalas tillbaka inom kredittiden. Vissa företag som erbjuder detta erbjuder även tjänster för att regelbundet utföra kreditupplysningar på kunden. För att bedöma möjligheten till att betala tillbaka över en längre period.

Kreditförsäkringar är framförallt viktigt för företag som regelbundet ger ut krediter till sina kunder och då måste ansvara för att alla kan betala. Det kan även vara viktigt med kreditförsäkring när man hanterar varor som måste importeras. I de fall där externa faktorer som tullar och liknande stoppar varor kan en kreditförsäkring hindra företaget från att gå med förlust. Hur omfattande försäkringen är beror från företag till företag men grundprincipen är densamma – alla kreditförluster återbetalas.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC