Kreditgivare

Vad är en kreditgivare?

En kreditgivare är den som beviljar dig ett lån eller kredit till en låntagare. En kreditgivare kan vara en bank eller ett företag som erbjuder dessa tjänster. Det finns en skillnad mellan kreditgivare och långivare och det är att kreditgivare ger oftast bara ut krediter. En långivare är däremot ett institut som lånar ut pengar.  En kreditgivare ger lån eller krediter till en annan part. Det är alltså därmed företag som helt eller delvis erbjuder krediter och eller lån. Främst förknippas kreditgivare med banker eller dylikt men även företag som erbjuder delbetalning är kreditgivare.

» Mer om: Hur du hittar rätt lösning för företagskredit.