Kredittid

Om man inte har de finansiella tillgångarna att betala av en vara eller en tjänst för stunden kan man få en kredit. Detta innebär alltså att du får en motsvarande summa av vad varorna eller tjänsten hade kostat. För att få en kredit måste man ansöka om det. När någon ansöker om kredit görs en kreditupplysning vilket innebär att man kollar upp om personen eller företaget i fråga har möjlighet att betala tillbaka det lånade beloppet i framtiden, alltså kredittiden.

Återbetalning

Om man lånar någonting förväntar sig självklart den som lånat ut antingen pengar eller något föremål att så småningom få tillbaka det man har lånat ut. Detsamma gäller när man har fått en kredit. Innan man får krediten anger långivaren en tidsperiod under vilken krediten måste vara återbetald, vilket alltså kallas kredittid. En tid under vilken hela summan man har fått spendera måste vara återbetald. 

Följs inte avtalet om återbetalning, betalar man inte tillbaka hela summan eller missar att betala in beloppet inom kredittiden, så riskerar man att förlora sin rätt till att få en anmärkning och eventuella extra avgifter tillkommer. När nästa kreditupplysning görs syns det att man inte har följt villkoren tidigare och därmed förhindras man kanske från att få en ny kredit i framtiden.

» Mer om: Vad en kredittid är och den genomsnittliga kredittiden på leverantörsskulder.