Kreditvärdighet

Vad betyder kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är ett företags förmåga att betala sina skulder. Det kan vara i form av lån och fakturor. Bankerna delar in företagen i kreditvärdighet klasser där till exempel 1 indikerar mycket hög risk och 5 indikerar låg risk och därmed är bäst.  Om företaget har en låg kredit-ranking så betyder det att företaget har en hög risk att de inte betalar av lånet. 

Jämför företagsfinansiering

Behöver ditt företag ta ett lån eller är ni behov av andra finansieringslösningar? Vi på Fakturino hjälper dig att jämföra företagslån, factoring, leasing och checkkredit. Jämförelsen är alltid kostnadsfri och aldrig bindande. Vi jämför bland upp till 30 banker och finansbolag för att hitta den bästa finansieringslösningen för ditt företag. 

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst finansiering

Vi samlar bankernas erbjudande och presenterar de bästa förslagen till er

Ansök om finansiering Om Fakturino