Kreditvärdighet

Vad betyder kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är ett företags förmåga att betala sina skulder. Det kan vara i form av lån och fakturor. Bankerna delar in företagen i kreditvärdighet klasser där till exempel 1 indikerar mycket hög risk och 5 indikerar låg risk och därmed är bäst.  Om företaget har en låg kredit-ranking så betyder det att företaget har en hög risk att de inte betalar av lånet. 

» Mer om: Hur man kan höja företagets kreditbetyg med 4 enkla tips.