Kundförlust

Kundförlust är ett begrepp som beskriver det tillstånd då en kund med bristande betalningsförmåga skapar en förlustsituation inom en redovisningsenhet. Kunden har med andra ord fått en kundfaktura med kredit, vilket de inte har möjlighet att betala.

Två former av kundförluster

Befarade samt konstaterade kundförluster är två olika typer av förlustsituationer. Om kunden inte har betalat fakturan trots att förfallodatumet passerat och betalningen drar ut på tiden ett antal dagar räknas det som en befarad kundförlust. Redovisningsenheten gör en bedömning om att kundfordringen är osäker. En konstaterad kundförlust innebär att kunden med stor sannolikhet inte kommer att kunna betala den förfallna fakturan. Det kan inträffa exempelvis då företag försätts i konkurs.

När en faktura förfaller till betalning finns det flera åtgärder som redovisningsenheten vidtar för att försöka få in betalningen. Oftast sker det i en ordning av att man först skickar ut en eller ett par betalningspåminnelser. Om betalningen i alla fall inte kommer in kan ärendet gå vidare till ett inkassobolag för att sedan övergå till ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om inte betalningen kommer in i alla fall kan man begära utmätning, skicka hot om konkurs och som ett sista steg om fakturan fortfarande står obetald kan kunden försättas i konkurs. Du kan sälja fakturan och eliminera risken för kundförluster.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC