Kundreskontra

Inom alla företag måste det finnas bokföring som håller ordning på företagets ekonomi. Det hjälper till att underlätta vid företagets redovisningar. Kundreskontra är ett typ av system som tillhör bokföringen och som lättare ger överblick och organisation kring framförallt större kundgrupper. Särskilt inom större företag är kundreskontra nästan en förutsättning för att bokföringen ska fungera. I en kundreskontra samlas allt från transaktioner till uppgifter om företagen och man får allt samlat på ett och samma ställe. 

Olika reskontror

Det finns flera olika typer av reskontror, exempelvis vanlig reskontra, kundreskontra och leverantörsreskontra. En reskontra är en form av databas som finns till för att samla detaljerad information om kunder, leverantörer och löner i första hand. Den finns som sidoordnad bokföring till huvudbokföringen. Där samlas detaljer som fakturor, påminnelser eller löner och kan användas som underlag i huvudbokföringen.

Kundreskontra underlättar hos framförallt större företag som hanterar stora mängder transaktioner och kunduppgifter. Den här typen av sidoordnad bokföring ger en uppsikt över alla olika kunder och vilka kundfordringar som blivit betalda och inte. Systemet hanterar även information om företagen såsom företagsnummer, adress, kontaktperson och andra viktiga uppgifter. Om kundernas fakturor endast bokfördes i huvudkontot som heter kundfordringar skulle det vara betydligt svårare att ha ordning och reda i bokföringen.