Kursdifferens

När man har ett givet belopp i en valuta och ska räkna om den till en annan valuta uppstår en skillnad mellan beloppen då omräkningen sker enligt skilda valutakurser. Den skillnaden kallas för valutadifferens eller kursdifferens. Det finns reglerat hur man ska räkna och vilka dagar som gäller vid överföringen av valutan.

Överföring av valuta som ändras

När valutan ändras i samband med en överföring och det uppstår en differens kallas det kursdifferens. Det är inte lämpligt att blanda valutor vid överföringar mellan olika länder. Därför får man istället göra en omräkning av kursen både från den dagen fakturan skickas och dagen för fakturans ankomst. Den dagen som kursdifferensen uppstår blir dagen för bokning. Hanterar man mycket olika valutor kan det vara en bra lösning att använda sig av ett valutagenomsnitt löpande under året. Vid tillfället för bokslut ska man alltid genomföra omräkningen efter kursen som gäller vid balansdagen. Om man väljer att använda sig av valutagenomsnitt under löpande år är det av högsta vikt att man noga följer kursutvecklingen. I annat fall kan differensen mot den verkliga kursen bli alldeles för stor vid slutet av året.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC