Lagerfinansiering

Lagerfinansiering används då ett företag behöver en säkerhet vid en finansiering. Genom att pantförskriva varorna inom ett företag skaffar man sig den säkerhet som behövs. När ett företag genomför en lagerfinansiering finns det olika bestämmelser som finansiären sätter upp. Finansiären kan vara exempelvis banker eller andra typer av långivare.

Varorna som säkerhet

När företagets varulager sätts in som en pant, eller säkerhet, vill finansiären ofta att varorna ska finnas hos en lagerhållare som är godkänd och varorna tillåts i regel inte finnas kvar hos företaget. De godkända lagerhållarna kan exempelvis vara hamnbolag eller speditionsbolag. Oftast är lagerfinansiering revolverande, det vill säga löpande över tid, men ibland lagerfinansierar man ett enstaka lagerparti av större mängd för en tillfällig pantsättning.

De företag som särskilt passar för den här typen av finansiering är grossister och importörer, vilka har ett större, bundet kapital lagerhållet. Några fördelar med lagerfinansiering är att företaget får en möjlighet att köpa in större kvantiteter och få rabatter, man kan styra inköpen till de tillfällen när marknadspriset är som lägst och i många fall kan företaget kombinera med fakturabelåning i samband med försäljning och fakturering av varorna.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC