Lagervärde

Varje verksamhet som har någon form av varor i lager är skyldiga att göra en lagerinventering och värdering av lagret. Varulagret ska finnas registrerat och redovisas per balansdag. Kostnaden beräknas då för de sålda varorna inom redovisningsperioden. Ett lagervärde är det samlade dokumentet för de varor redovisningsenheten har i lager.

Lagerinventering och lagervärdering

Genom att värdera varje enskild artikel, räkna dem och multiplicera med lagerpriset genomför man en lagervärdering. När man summerar värdet av samtliga varor får man ett uträknat lagervärde. Processen då man räknar varorna kallas för lagerinventering. Varje enskild artikel räknas och sammanställs i ett lagersystem, vilket ger ett lagersaldo som är korrekt.

Det finns olika metoder för att få fram de enskilda artiklarnas värde. Huvudprincipen säger att man ska värdera varje post till anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet enligt Först In Först Ut-principen (FIFU), alternativt genomsnittspriset eller annan likvärdig metod. När man ska få fram en varas anskaffningsvärde räknar man in samtliga kostnader, exempelvis själva inköpet, frakten, eventuell tillverkning och andra kostnader som kan ha kommit i samband med att få varan i nuvarande försäljningsmässiga skick. Vid bokslut och årsredovisningar ska man upplysa om uppgifterna kring värderingen och lagervärdet.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC