Leverantörsreskontra

En leverantörsreskontra fungerar på liknande sätt som en reskontra men syftar till att hantera bokföring och detaljer kring leverantörerna. En reskontra är en indirekt bokföring som hör ihop med den vanliga bokföringen och redovisningen, men som hjälper till att underlätta hanteringen. Beroende på vad reskontran avser, vilken grupp den syftar till att organisera, samlas där information om exempelvis faktureringar. Leverantörsreskontran innehåller information om leverantörerna istället för om kunderna.

Ansök om företagsfinansiering via Fakturino

Vi jämför bland upp till 30 banker för att du ska få så bra erbjudande som möjligt.

Ansökan är kostnadsfri & aldrig bindande.
Samt tillgång till personlig rådgivare

Leverantörsreskontrans innehåll

I en leverantörsreskontra hittar man information som vilka fakturor som inkommit från leverantörerna. Man har även en strukturerad ordning kring vilka fakturor som är betalda och vilka som ännu inte blivit betalda. Man hittar också annan information om leverantörerna i leverantörsreskontran, exempelvis leverantörernas adress, kontaktuppgifter, nummer, kontaktpersoner och liknande. Alltså sådant som behöver finnas lättillgängligt för företaget. Reskontran hjälper till att få en enkel och säker överblick över varje enskild reskontra. Leverantörsreskontran liksom andra reskontran bokförs och redovisas för sig men förs sedan samman med företagets stora bokföringssystem och resultat. För större företag är det i stort sett nödvändigt med en uppdelning av olika konton och reskontra vid bokföringen, men även mindre och mellanstora företag tjänar på det detaljerade och säkra systemet med reskontra.