Likviditet

Likviditet är ett ord som kan användas för att illustrera betalningsförmåga eller förmåga att erhålla kontanter. De tillgångar som företaget har direkt tillgängliga, kallas för likvida medel och är de pengar som finns som kontanter i företagets kassa. Att ha en god likviditet innebär många fördelar då det ofta ger en större säkerhet för att företaget ska klara av sina åtagande och betalningar. En hög likviditet fungerar också som en buffert för att minska risken vid oväntade situationer som kan drabba företagets ekonomi.