Likviditet

Vad innebär likviditet?

Likviditet är ett ord som kan användas för att illustrera betalningsförmåga eller förmåga att erhålla kontanter. De tillgångar som företaget har direkt tillgängliga, kallas för likvida medel och är de pengar som finns som kontanter i företagets kassa. Att ha en god likviditet innebär många fördelar då det ofta ger en större säkerhet för att företaget ska klara av sina åtagande och betalningar. En hög likviditet fungerar också som en buffert för att minska risken vid oväntade situationer som kan drabba företagets ekonomi. 

Likviditet är ett ord som kan användas i flera sammanhang för att illustrera betalningsförmåga eller förmåga att erhålla kontanter. Likviditet är ett mått på en organisations kortsiktiga betalningsförmåga. Har man möjlighet att betala sina skulder i tid är man likvid.

» Mer om: Förklaring och formler för kassalikviditet.