Likviditetsprognos

Oavsett om det är ett stort, mellanstort eller litet företag är en likviditetsprognos viktig. Där sammanställs och säkerställs företagets ekonomi med fokus på att det finns tillräckligt med kapital inom företaget för att täcka kostnader och utgifter.

Finns tillräckliga tillgångar?

Likviditetsprognosen räknar ut om företagets medel täcker exempelvis kommande löner, investeringar och oförutsedda utgifter. Ju bättre kontroll ett företag har på likviditeten, desto större trovärdighet har företaget. Likviditetsprognosen hjälper till att planera för större utgifter och säkerställer att man inte står där utan kapital när det behövs. En trygg prognos minskar riskerna för betalningsproblem och bekymmer med leverantörer.

Vid kontakt med banker och investerare är det nödvändigt med en tydlig och bra likviditetsprognos.

En likviditet är ett mått på den kortsiktiga betalningsförmågan som ett företag har. Det är med andra ord inte samma sak som företagets faktiska resultat. För att förbättra likviditetsprognosen i ett företag finns det en rad faktorer man kan jobba med. Först och främst behövs en bra likviditetsbudget som visar när försäljning sker och när man får betalt. Man kan hitta små förändringar i inkomster och utgifter som ökar företagets likviditetsbudget. Genom att fakturera snabbare och vara snabb med påminnelser vid förfallna fakturor ökar man likviditetsprognosen. Ibland kanske det till och med är lämpligt att låta kunden betala direkt istället.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC