Limit

Limit som företagsekonomiskt begrepp innebär en kreditgräns av något slag. Till exempel kan ett företag låna 50 000 kronor i en företagskredit hos en bank. Det innebär att krediten har en limit på 50 000 kronor. Med en kontokredit kan företaget omedelbart få tillgång till pengar. Det kan kännas tryggt att ha en kredit om till exempel företaget väntar på kundfordringar och har ett ojämnt flöde i likviditeten. När kundfordringarna har kommit in regleras automatiskt beloppet på bankkontot. Därför behöver inte företagaren tänka på att betala tillbaka krediten.

Det finns även andra typer av företagslån från både finansbolag och banker där det går att låna högre belopp. Det innebär en högre limit. Till exempel kan ett företag låna 500 000 kronor för att täcka oförutsedda utgifter, få kapital för att göra investeringar eller anställa personal.

Limitsättning

Vid fakturafinansiering förbättras också likviditeten i företaget. Det innebär att du som företagare använder dina kundfordringar som en enkel säkerhet. Vid en fakturafinansiering frigörs kapital. Du belånar helt enkelt dina fakturor och får en högre kredit vid tillfällen när din försäljning ligger högre än det brukar. Det görs även en så kallad limitsättning på en kund eller gäldenär. Den utförs av ett företaget som tar hand om faktureringen, ett factoringbolag. Då beräknas hur stor limit gäldenären kan klara av att betala utan att få ekonomiska problem. Gäldenärens skuld, inkomst och risk tas hänsyn till när dennes limit utformas.