Mellanmans försäljning

En mellanman är en person som har en form av förmedlingsuppdrag vid olika typer av försäljningar. Försäljningen i en mellanmans försäljning sker via så kallad trepartsförsäljning eller trepartshandel där ursprungssäljaren inte har någon direkt kontakt med slutköparen. Det är vanligt med mellanmans försäljningar vid import av varor. Inom den här typen av försäljning finns det särskilda bestämmelser för hur redovisningen ska ske.

Vidareförsäljning

Mellanmans försäljning går ut på att det finns en mellanman mellan köpare och säljare. Exempelvis att person 1 säljer en vara till person 2, som i sin tur säljer den vidare till person 3. Varan transporteras direkt från person 1 till person 3 utan att dessa personer har en direkt kontakt vid affären. Kontakten står person 2 för. Mellanmannen är alltså person 2 och denne tar ut en del av försäljningspriset för egen vinning.

Mellanmans försäljning är vanligt exempelvis vid import av varor från andra länder. Då står mellanmannen för importen och kontakten mellan tillverkaren, ursprungssäljaren, och köparen. För en mellanman i en trepartsförsäljning gäller speciella regler vid redovisning av momsen. När parterna är momsregistrerade i olika EU-länder gäller särskilda rutiner vid ifyllande av blanketterna och vid åberopande av bland annat momsregistreringsnummer. På Skatteverkets hemsida kan man läsa mer om vad som gäller.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC