Mervärdesskattelagen

Mervärdesskattelagen innehåller bestämmelserna för när moms ska betalas. Moms kan kännas som en stor utgift, men det är ingen egentlig kostnad. Även om företaget betalar moms när det gör vissa inköp är det nästan alltid avdragsgillt. Den utgående momsen läggs till priset på en vara eller tjänst och betalas in till staten när köparen har betalat. Summan som ska betalas in till Skatteverket är enkelt uttryckt skillnaden mellan utgående och ingående moms.

Vad innehåller mervärdesskattelagen?

Mervärdesskattelagen innehåller i detalj vem som ska betala moms samt när. Reglerna är omfattande och består av 22 kapitel. Det är viktigt att ha en viss uppfattning om vad lagen innehåller eftersom moms måste betalas på nästan all konsumtion av varor och tjänster. I de inledande bestämmelserna som är upptagna i den första paragrafen anges det att det ska betalas moms när skattepliktig omsättning inom landet görs av en beskattningsbar person. Detsamma gäller vid inköp av lös egendom inom EU, såvida omsättningen inte är gjord inom landet och även vid import av skattepliktiga varor till Sverige.

Som företagare behöver du inte kunna hela mervärdesskattelagen. Du kan nöja dig med att ta reda på det viktigaste, det vill säga om du är skatteskyldig samt hur du ska redovisa och betala momsen.

» Mer om: Vad är företagsmoms och vilken moms du ska betala som företagare.