Momsperiod

Den som startar ett företag måste vid registreringen bestämma hur redovisningen av momsen till Skatteverket ska gå till. Redovisningen innebär att företagaren visar för Skatteverket hur mycket den ska få tillbaka eller betala samt varför. Hur ofta företagaren ska redovisa beror på beskattningsunderlaget, det vill säga företagets vinst och beskattning. Det finns tre olika momsperioder i Sverige; månadsvis, kvartalsvis samt årsvis. Här ska vi ge en kort sammanfattning över vad de olika momsperioderna innebär.

Månadsvis, kvartalsvis eller årsvis?

Ett företag som har ett beskattningsunderlag på mer än 40 miljoner kronor måste redovisa månadsvis. När det är månadsmoms brukar betalningsdagen vanligen infalla cirka en och en halv månad efter momsperiodens slut. En fördel med månadsmoms är att företaget måste se över sina finanser oftare och därmed har bättre koll på ekonomin.

När beskattningsunderlaget ligger på mellan en och 40 miljoner kronor är rekommendationen att företaget redovisar kvartalsvis. Det är även tillåtet att redovisa månadsvis, men inte årsvis. Även om företaget har ett brutet räkenskapsår redovisas alltid momsen januari-mars, april-juni och så vidare. Eftersom det är besvärligt när bokslutsdatumet är mitt i ett kvartal är det lättare att i ett sådant fall redovisa månadsvis.

Ett företag med ett beskattningsunderlag på som mest en miljon kronor rekommenderas att redovisa årsvis. Fördelen med årsvis redovisning är att det är skönt att inte behöva redovisa lika ofta. Nackdelen är att det är svårt att komma ihåg vad som hände i början av momsperioden.

» Mer om: Vad är företagsmoms och vilken moms du ska betala som företagare.