Nettoomsättning

Nettoomsättning är detsamma som de sammanlagda försäljningsintäkterna av tjänster och varor när det har gjorts avdrag på lämnade rabatter samt moms och övrig skatt som är direkt kopplad till omsättningen. Nettoomsättningen är en viktig del av företagets redovisning eftersom den visar hur bra det går för företaget. En stor omsättning visar att företagets inkomster är stora, men för att se om det är lönsamt måste du även titta närmare på företagets omkostnader. En juridisk persons övriga rörelseintäkter syns heller inte på nettoomsättningen. Beroende på ett företags storlek är det olika bestämmelser gällande exempelvis redovisning och när momsen ska betalas. När storleken avgörs utgör nettoomsättningen en av faktorerna.

Vad utgörs nettoomsättningen av?

Nettoomsättningen består av allt som utgör ett företags normala verksamhet när det har gjorts avdrag för mervärdesskatt, utlämnade rabatter och annan skatt som kopplas till försäljningen. Som nämndes i inledningen ingår inte övriga rörelseintäkter i nettoomsättningen. Exempel på övriga rörelseintäkter är gåvor, bidrag samt medlemsavgifter. Alltså allt som inte utgör ett företags normala intäkter. Ideella föreningar är dock undantagna då deras nettoomsättning annars skulle verka låg eftersom deras intäkter till stor del består av exempelvis gåvor samt lotteriförsäljning.