Observationskonto

Du bestämmer själv vilket som skall vara observationskonto (t.ex. 2999) men det används endast tillfälligt. Ett observationskonto, även kallat skuldkonto, är ett konto som du kan använda när du inte lyckas hitta rätt konto för en viss transaktion. Ett observationskonto (OBS-konto) används alltså tillfälligt i den löpande redovisningen för summor som inte omedelbart kan härledas till rätt konto.

Bokföring av en otydlig transaktion

Ett exempel på när ett observationskonto kan användas är om ditt aktiebolag har betalat ut en viss summa men du vet inte varifrån pengarna har dragits. För att kunna gå vidare i bokföringen kan du så länge bokföra summan på observationskontot. När du sedan är färdig med bokföringen och hittat det konto som pengarna dragits från skriver du upp summan på rätt konto och nollställer observationskontot. Det preliminära resultatet som du tidigare bokfört ska då ändras till det riktiga resultatet. Så fort man bokfört det verkliga slutresultatet ska även balansen ändras.

Observationskonto 2999 hör till BAS-kontoplanen, alltså den standard som svenska företag arbetar efter. Observationskontot ökar på kredit och minskar på debet eftersom det är ett skuldkonto och vid en bokföring ökar alltid en skuld via kredit. Ett 2999 observationskonto hör till balansräkning och är alltså ett balanskonto.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC