Omslutning

Omslutning, eller balansomslutning som det även kallas, är summan av alla skulder eller summan av alla tillgångar i balansräkningen. Omslutning är alltså summan av ett företags resurser och resultatet av skulder och eget kapital enligt företagets balansräkning. Omslutningen visar ett företags ekonomiska ställning vid en specifik tidpunkt.

Summan av balansräkningen

Enligt svensk lag ska alla företag i Sverige ha en löpande bokföring. När man bokför använder man sig av dubbel bokföring, man bokför alltså allting två gånger: en gång på debet och en gång på kredit. Man får då även ett kontrollsystem eftersom debet och kredit alltid ska vara lika stora och då blir omslutningen 0. Balansräkning är en sammanställning av företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Detta ska man ha koll på för att veta hur företaget ligger till ekonomiskt. Oftast ställer man upp sin balansräkning i två kolumner; tillgångarna på en sida och skulderna och det egna kapitalet på andra sidan. Summan man får kallas för omslutning.

Balansomslutning ska visa att tillgångar, skulder och kapital ska vara lika stora eller som man säger; vara i balans. Balansdagen är den dag då företag brukar upprätta balansräkning samtidigt som de gör en årsredovisning. Företagets tillgångar ska då vara balanserade av företagets skulder och ägarnas investeringar.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC