Orderfinansiering

Orderfinansiering är en mycket bra och användbar form av finansiering som betyder att du får låna pengar för att kunna komma igång med att leverera en order. I samband med en ny order behöver företaget ofta hjälp att finansiera inköp och investeringar snabbt. Denna finansieringsform löser därför många problem för främst små och medelstora företag då det frigör kapital som är bundet i en order.

Få in kapital fort med orderfinansiering

Orderfinansiering är möjligt genom att sälja dina fakturor. Detta gör att du kan få in pengar fort på ditt konto, vilket kan frigöra kapital för investeringar, optimera likviditeten, minska administrativa kostnader och minska kreditrisken. Genom orderfinansiering och försäljning av fakturor kan företaget koncentrera sig på sin affär och tillväxt, vilket kan förbättra företagets nyckeltal.

Det är ganska enkelt att sälja sina fakturor och det finns många förmedlare som man kan vända sig till om man skulle vilja göra detta. När du säljer dina fakturor får du ofta in pengarna på ditt konto inom loppet av ett dygn. Du väljer själv hur många fakturor du vill sälja eller hur ofta du vill sälja dem. När du säljer dina fakturor hanteras ofta korrespondensen med dina kunder av förmedlaren så du behöver inte oroa dig för huruvida kunden betalar eller när denne betalar.

» Mer om: Förklaring av orderfinansiering och hur det fungerar.