Organisationsnummer

Organisationsnummer är ett särskilt nummer som tilldelas en juridisk person. En juridisk person är ett företag, verksamhet eller organisation som har vissa rättigheter och skyldigheter. De kan exempelvis ingå avtal, anställa personal, ha skulder och bli stämda. Det finns olika former av juridiska personer som till exempel aktiebolag, kommun, landsting, kommunalförbund, handelsbolag, ekonomisk förening, kommanditbolag, ideell förening eller stiftelse. Enskild firma räknas däremot inte som en juridisk person och har således inget organisationsnummer. Skatteverket för ett centralt register över alla tilldelade organisationsnummer i hela Sverige. 

Ger juridiska personer en unik identitet

Alla juridiska personer tilldelas en unik sifferkombination som används för att bekräfta deras identitet vid kontakt med exempelvis Skatteverket och andra myndigheter. Detta nummer följer den juridiska personen så länge denne existerar. Organisationsnumret är också viktigt för EU:s momsregistreringsnummer för svenska företag och måste anges på alla fakturor och kvitton till kunder.

Organisationsnumret är unikt för Sverige och lagen om detta infördes 1975. Detta unika nummer består av tio siffror, precis som ditt personnummer gör. För att inte förväxlas med personnumret är de första siffrorna i organisationsnumret inte ett datum och den tredje siffran är alltid lägst en tvåa och den sista siffran är en kontrollsiffra i organisationsnumret. Dessutom anger den första siffran vilken form av företag organisationen tillhör.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC