Periodiseringsfond

Syftet med en periodiseringsfond är att företaget får avdrag med det avsatta beloppet under inkomsttaxeringen. En periodiseringsfond kan vara fördelaktig i olika situationer; till exempel om företaget har svårt att få krediter. Avsättningen kan då vara en bra finansieringsmöjlighet. En annan situation kan vara om företaget behöver skattekredit eller om avsättningarna kan användas för framtida underskott. 

Periodiseringsfonden jämnar ut resultatet

En periodiseringsfond är en mycket bra strategi som kan användas för att jämna ut resultatet och minska det skattemässiga resultatet de år som företaget går med vinst. Går företaget sämre ett år kan pengarna från periodiseringsfonden användas för att istället öka de skattemässiga resultaten.

Det är möjligt att avsätta max 30 % av resultatet om du är en enskild näringsidkare eller delägare i ett handelsbolag. Juridiska personer får avsätta max 25 % av resultatet. Juridiska personer måste även ta upp en schablonintäkt som ska beskattas. Schablonintäkten beräknas genom att summan av alla avdrag till periodiseringsfonden vid beskattningsårets början multipliceras med 72 % av statslåneräntan som gällde vid slutet av november året närmast när beskattningsåret gått ut.

Företaget bestämmer själv när periodiseringsfonden ska återföras till beskattning, men detta måste ske inom sex år. Om den juridiska personen eller näringsidkaren upphör att bedriva verksamhet ska periodiseringsfonden återföras till beskattning på en gång.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC