Periodisk sammanställning

En periodisk sammanställning är en rapport över värdet av varor och tjänster som sålts till andra EU-länder. Denna sammanställning ska lämnas in varje månad för varor och varje kvartal för tjänster till Skatteverket.

Varför man ska lämna in en periodisk sammanställning

Att lämna in en periodisk sammanställning är obligatoriskt för företag som säljer varor och/eller tjänster utan moms till köpare i andra EU-länder. Den periodiska sammanställningen används för att Skatteverket ska få uppgifter om värdet av de varor och tjänster som företaget har sålt momsfritt till köpare inom EU. Den periodiska sammanställningen visar samtliga fakturor som du har skickat till kunder, dess belopp och mottagare.

Det är viktigt att få med rätt uppgifter i den periodiska sammanställningen. Den ska ange alla företags momsregistreringsnummer samt beloppet företaget sålt för om företaget är baserat inom EU. Försäljning till Norge räknas alltså inte med i rapporten. Det räcker med att summera den momsfria summan för varje kund. För att den periodiska sammanställningen ska ske korrekt måste köparen lämna sitt VAT-nummer, vilket ska anges på fakturan till köparen.

Skatteverket skickar den periodiska sammanställningen som företaget lämnar till respektive lands skattemyndighet för att säkerställa att köparen betalat in moms på det som denne köpt från det svenska företaget.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC