Räkenskapsår

En juridisk person – det vill säga förening eller företag – måste kunna redovisa sina räkenskaper, vilket görs under ett år i taget. Räkenskapsåret är alltså året för den juridiska personens inkomster och utgifter. Det sedvanliga gregorianska kalenderåret är det som vanligtvis används, tidsperioden mellan 1:a januari och 31:a december utgör då räkenskapsåret.

Brutet räkenskapsår

Det går även att ha ett så kallat brutet räkenskapsår som kan börja den första dagen i vilken kalendermånad som helst och som fortgår 12 månader därefter. Ett undantag kan vara om ett företag är nystartat, räkenskapsåret kan då antingen bli förlängt eller förkortat. Längsta räkenskapsåret kan som mest vara 18 månader i undantagsfall. Om man vill ändra till ett brutet räkenskapsår behöver man i de flesta fall tillstånd från Skatteverket.

Aktiebolag, ideella och ekonomiska föreningar tillhör bland de juridiska personer som kan använda sig av ett brutet räkenskapsår. Exempel på personer som måste hålla sig till det vanliga kalenderåret är enskilda näringsidkare och samfällighetsförvaltande juridiska personer.

Efter att ett räkenskapsår tagit slut behöver verksamheter göra bokslut och ge en redogörelse över sina inkomster, utgifter, skulder, samt intäkter och tillgångar. Stora företag behöver oftast redovisa en budget. I samband med detta förbereder styrelser sig för att hålla regelmässigt årsmöte där uppgifterna presenteras.

» Mer om: Vad ett räkenskapsår är.