Ränta

Ränta är priset på lån av pengar. Det betalas ut av den som lånar pengar och erhålls av banken som lånar ut pengar. När man lånar pengar av banken får man betala en låneränta. 

Rörlig ränta: Innebär att räntesatsen på ett lån styrs av marknadsräntan eller olika index. Räntan kommer därmed röra sig upp och ned i takt med detta.

Fast ränta: Det är motsatsen till rörlig ränta. När det gäller en fast ränta så är räntesatsen bestämd under en viss tid.

Utlåningsränta: Det är den ränta som banken tar när de lånar ut pengar till kunder.

Inlåningsränta: Det är den ränta banken betalar ut till den som har tagit lånet.