Rapportering

Rapportering är ett viktigt verktyg och kan beskrivas som ett muntligt eller skriftligt sammanställande av information angående ett visst ämne. En rapportering kan användas för att förmedla information till olika intressenter på ett summerande sätt så att de får tillgång till essentiell data.

Rapportering används för att förmedla viktig information

All information kan i princip sammanställas i en rapport, men syftet med rapporteringen kan vara olika beroende på vad som ska förmedlas. När det kommer till ekonomi och företag rapporteras ofta finansiell och ekonomisk information som till exempel årsredovisning, delårsrapport och revisionsberättelse. Denna typ av rapportering innehåller ofta information om företaget och dess ekonomiska situation.

Rapporteringen används för att utvärdera hur verksamheten har gått och hur företagets tillgångar har använts. Ofta ges också en jämförelse över tid som används för att uppskatta framtida variationer, såsom försäljning under olika säsonger. Rapporteringen ligger också till grund för företagets budget.

En rapportering kan användas internt i företaget eller externt riktat till dess intressenter. Företagets intressenter kan vara ägare, ledning, leverantörer och kunder som av olika anledningar har ett intresse i företagets ekonomiska situation. Att leverera meningsfulla rapporter är således väldigt viktigt då de ligger till grund för beslut både på kort och på lång sikt.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC