Redovisad moms

Faktureringsmetoden är något som bokförs vid två tillfällen, detta gäller varje enskild faktura. Först bokförs fakturan när den mottas från leverantören och därefter när fakturan sedan ska betalas in..

Denna metod används allra mest när det gäller större företag. Kontantmetoden, den andra bokföringsmetoden, är betydligt vanligare hos mindre företag. Man kan när som helst, med hjälp av Skatteverket, skifta sin faktureringsmetod från att tillhöra kontantmetoden till att istället bli en del av faktureringsmetoden. Något man dock bör ha koll på är man inte kan gå från faktureringsmetoden till kontantmetoden, som gäller om man tidigare har registrerat sig för det förstnämnda.

Bra att veta

Metoden för faktureringen ses också som en huvudmetod för den löpande bokföringen, eftersom faktureringsmetoden bokför fakturor kontinuerligt. För fakturor som kommer in och ut gäller det att de till en början förs in i bokföringen, viktigt att hålla koll på är att rätt datum hamnar på rätt faktura. Man använder sig av det datum då fakturan i frågan antingen inkom eller utkom.

I denna fas bokförs fakturan som antingen en kundfordran eller som en leverantörsskuld. Samtidigt redovisas momsen. När du får en inbetalning för en kundfordran bokförs detta som en affärshändelse. Samma sak gäller när du betalar en leverantörsskuld. När företaget sedan ska bokföra enligt denna faktureringsmetod visar detta en betydligt bättre bild av företagets ställning. Det redovisas på ett enkelt sätt där du också ser samtliga resultat från året som gått.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC