Redovisning

Redovisning avser dokumentationen och sammanställningen av alla resurser och all ekonomisk information ett företag har att uppvisa för föregående period (exempelvis år eller kvartal). Det kan däribland handla om bokföringen, deklarationer, bokslut, revision, med mera, och syftar till att förmedla en grundläggande bild av ett företags nuvarande situation.

Extern och intern redovisning

Redovisningen brukar delas upp i två delar: den externa redovisningen och den interna redovisningen. Den externa redovisningen är ett företag förpliktigad enligt lag att genomföra i syfte att ge allmänheten och framförallt de som har för avsikt att göra affärer med företaget en ärlig bild av hur situationen ser ut i termer av balans och resultat. Den interna redovisningen täcker vanligtvis fler delar och är tänkt att ge de som verkar inom företaget information om hur nuläget ser ut.

Vilka delar av redovisningen som är lagstiftade och inte kan variera beroende på företagsform samt hur stort företaget är. Gemensamt för alla föreningar och företag är dock att samtliga måste ha en ordnad bokföring, där samtliga finansiella aktiviteter står tydligt redovisade enligt bokföringslagens alla regler. Redovisning är viktigt för att intressenter ska kunna ta beslut om att göra eller inte göra affärer med ett företag baserat på korrekt information.

» Mer om: Fördelarna med redovisningsdata och hur det kan hjälpa ditt företag.