Regress

Vad innebär regress?

Regressrätt tillerkänns någon som har betalt annans skuld att återkräva vad han betalt från gäldenären. Är till exempel ett fakturaköpsupplägg med regress betyder det att banken eller finansbolaget kan framställa krav på betalning till den som sålt fakturan. Är upplägget däremot factoring utan regress så tar banken över risken för utebliven betalning.

» Mer om: Fakturaköp med/utan regress och regressrätt.