Remburs

Remburs är en betalningsform som anses vara den säkraste i internationella sammanhang. Den används som en garanti, oftast från köparens bank, att säljaren kommer att få betalt för affären. Den innebär nämligen att även om köparen skulle vara oförmögen att betala så är säljaren garanterad den överenskomna summan av banken så länge övriga krav för affären är uppfyllda.

Vart kan man stöta på remburs?

En remburs används vanligen vid internationella transaktioner eftersom säljaren i dessa fall utsätter sig för en risk på grund av distans till köparen, varierande lagar, dålig kännedom av köparen samt eventuell otillräcklig kredit hos köparen. Banken agerar i dessa fall å köparens vägnar och ser till att samtliga överenskommelser är uppfyllda innan de går vidare med betalningen till säljaren.

Vad som krävs av säljaren för att få en remburs av banken är vanligen ett dokument som bevisar att varan eller varorna har sänts till rätt mottagare vid rätt tidpunkt. Kraven av vilka dokument eller handlingar som krävs kan dock variera och avgörs från fall till fall beroende på omständigheter och varor. I slutändan avgörs dessa normalt i förhandling mellan bank, köpare och säljare. Remburser används för det mesta mellan import- och exportföretag och anses som mest nödvändiga vid större affärer.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC