Resultat

Ett resultat är det ekonomiska utfallet från en period som räknas ut genom att subtrahera periodens intäkter med periodens kostnader. Uträkningen sker i en resultatrapport för att se om företaget har gått med vinst, förlust eller driver ett nollsummespel. Det resultatet brukar sedan jämföras mot budget samt resultat från samma period tidigare år för att få en större helhetsbild och sätta det återstående saldot i ett sammanhang.

Vad berättar resultatet?

Resultatet från den givna perioden fungerar som en bra indikation på hur verksamheten bedrivs och är i slutändan det som räknas som framgångskalkylator, så länge det är ett vinstdrivande företag det handlar om. Det man dock bör ta i beaktning är att ett resultat från en given period inte nödvändigtvis säger något om hur det ligger till med den nuvarande likviditeten.

Den biten är det istället den ekonomiska balansen (som räknas ut genom en balansräkning) som hjälper till med att förklara och för att få en helhetsbild av hur den finansiella situationen ser ut bör båda dessa summor räknas ut och jämföras mot budget. Det sitter också på sin plats att sätta resultaten i en tidsmässig kontext för att avgöra ifall en förlust är förväntad eller inte från den givna perioden.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC