Resultatrapport

Resultatrapporten avser det periodvisa flödet av intäkter och kostnader hos ett företag och visar således huruvida företaget gått med vinst eller förlust under den givna perioden. Perioden handlar oftast om år eller kvartal (vanligen kallade års- eller kvartalsrapport), men kan förstås variera och beror till större delen på företagets egna preferenser.

Vad innehåller en resultatrapport?

I en resultatrapport sammanställer man summan från den momsförpliktade försäljningen tillsammans med andra eventuella intäkter för att sedan subtrahera dessa med kostnaderna från samma period. Det saldo som utgör differensen av dessa är periodens resultat och ifall inkomsterna överstiger utgifterna har företaget gått med vinst och i motsatt fall har företaget gått med förlust.

Uppbyggnaden av resultatrapporten är varierande. Om du använder ett bokföringsprogram utgår det vanligtvis ifrån en standard, men ger oftast också möjligheter till anpassade uppställningar.

Tillsammans med balansrapporten är syftet med resultatrapporten att ge en valid nulägesbeskrivning av ditt företags finansiella situation. Saldot från resultatrapporten kan efter uträkning ställas mot budgeten för att jämföra och se om avsedd period inte nådde upp till, motsvarande eller överträffade förväntat resultat. Detta kan sedan fungera som ett bra underlag för hur framtida budgetar ska sättas upp eller vad för eventuella förändringar i verksamheten som behöver göras.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC