Reverslån

Den vanligaste typen av ett banklån är ett reverslån. Det betyder att pengarna lånas ut mot ett skuldebrev som oftast följer en amorteringsplan lika lång som investeringens livslängd. Vid utbyte av ett reverslån vill banken ha en säkerhet innan de lånar ut pengarna, vilket kan vara i form av företagsinteckningar, fastighetsinteckningar, aktier, borgen eller andra sorters värdepapper. 

Villkor för reverslån

Lånevillkor och krav på säkerhet bör skrivas på med en skuldförbindelse innan. Villkoren för ett reverslån på banken är allmänna och alltså inte personliga. Däremot kan man välja om man vill att reverslånet ska löpa med en rörlig ränta, vilket är vanligast, eller med en fast ränta för en bestämd tid. Vanligtvis är investeringens ekonomiska livslängd mellan två till tio år.

Ett reverslån kan även användas privat. Det kan till exempel vara en bra idé om en förälder vill låna ut en summa till sitt vuxna barn. Reverslånet fungerar då som en säkerhet om något oväntat skulle inträffa. Både långivaren och låntagaren behöver skriva under reversen på papper, och lånebeloppet samt ett datum då skulden ska vara betald behöver också framgå. Långivaren kan bestämma om pengarna ska betalas vid ett bestämt datum, vid begäran, x månader efter uppsägning eller efter en betalningsplan.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC