Sale/leaseback

Begreppet Sale & Leaseback representerar en finansiell transaktion där säljaren av en tillgång hyr tillbaka samma tillgång av den nya köparen och ägaren. Återförhyrningen ska arrangeras direkt efter köpet och tiden för uthyrningen samt beloppet av pengar bestäms på en gång.

Hur fungerar sale/leaseback?

Huvudsakligen blir säljaren hyresgästen och köparen blir hyresvärden. Detta arrangemang kan vara användbart exempelvis om ett företag behöver utvinna pengar som de investerat i tillgången, men de behöver fortfarande kunna använda tillgången för att funktionera. Med en leaseback kan de få pengarna de behöver för att göra nya investeringar, men de kan fortfarande hyra och använda sig av den gamla tillgången.

Säljaren av tillgången får också ut ytterligare skatteavdrag av arrangemanget. Samtidigt får den nya köparen och uthyraren stadig ersättning för uthyrningen av sin tillgång under en bestämd tidsperiod. Uthyrningen av tillgången sker ofta långsiktigt och många använder sig av leaseback på grund av de positiva ekonomiska fördelarna som båda parter drar nytta av. Leaseback används mestadels i samband med bestämda tillgångar, som till exempel fastigheter, flygplan eller tåg. Konceptet används också av regeringar när det gäller ett lands eller regions tillgångar bundna till marken. Leaseback kan då fungera som en lösning vid konflikter kring jordens tillgångar.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC