Skattekonto

Skattekontot är det konto man får av Skatteverket när man börjar betala skatt. Alla fysiska eller juridiska personer som betalar skatt måste alltså ha ett skattekonto, som fysisk person får man det oftast när man fyller arton år och blir myndig. Skattekontot innehåller alla dina skatteuppgifter, såsom skatteinbetalningar, din preliminära skatt enligt kontrolluppgifterna och din slutgiltiga skatt enligt slutskattebeskedet. Det finns ingen avräkningsordning mellan skilda poster på skattekontot, vilket innebär att en inbetalning inte kan bestämmas eller vara tillämnad för en särskild enskild skatt eller avgift.
Varje månad stäms skattekontot av och ifall något annat än inbetalning eller ränta har bokförts på kontot produceras ett kontoutdrag som kan skickas till en.

Betalning av skatter och avgifter

I skattedeklarationen redovisas moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Där visas inte f-skatt och särskild a-skatt där, men inbetalningen äger rum samtidigt med andra skatter och avgifter varje månad. F-skatten är den som betalas av en fysisk eller juridisk person som bedriver näringsverksamhet. I f-skatten inkluderas också egenavgifter som betalas av en fysisk enskild näringsidkare, eller en handelsbolagsdelägare som får intäkt av företagsam näringsverksamhet. Är man godkänd för f-skatt är man en företagare som på egen hand ansvarar för inbetalning av skatter och avgifter.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC