Skulder

En skuld kan beskrivas som ett lånat kapital. Det är alltså en förbindelse att återbetala en summa pengar som man tidigare har lånat, vanligtvis innan ett specifikt utsatt datum.

En person eller ett företag som står i skuld till någon annan kallas för gäldenär. Personen eller banken som har lånat ut pengar kallas för borgenär. En borgenär behöver med det sagt alltså inte vara en fysisk person. 

Skulder kan vara kortfristiga eller långfristiga

Skulder kan delas upp i två grupper, kortfristiga och långfristiga. Kortfristiga skulder är skulder som löper under en kort tidsperiod, mindre än ett år. Det kan exempelvis vara leverantörsskulder, moms och skatteskulder. Långfristiga skulder är skulder som sträcker sig genom en längre period, över ett år. Det kan exempelvis vara ett banklån eller en checkräkningskredit.

Återbetalning av skulder kan ske på olika sätt. Det kan vara genom ett engångsbelopp eller genom en återbetalning av uppdelade belopp löpesvis under en längre period. Vanligtvis återbetalas skulder som det senare alternativet; genom uppdelade belopp, så kallad amortering. Amortering är alltså ett begrepp för avbetalning på en skuld där skulden återbetalas genom en amorteringsplan.

Skulder bokförs på den passiva sidan av balansräkningen. Tillgångar utgör då den aktiva sidan i balansräkningen.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC