Soliditet

Soliditet är ett viktigt nyckeltal inom ekonomi som demonstrerar hur stor andel av ens eget kapital man använder till att finansiera ett företags tillgångar. Finansierar man en stor del av företagets tillgångar själv blir soliditeten hög, vilket är bra. Däremot är en låg soliditet inte bra och utgör en hög finansiell risk för verksamheten. Därför kallas låg soliditet för dålig soliditet. En god soliditet är lovande för en verksamhet och genererar många bra fördelar. Företag med hög soliditet får större resistens mot förluster och nedgångar och har ett större skyddsnät än de med låg soliditet.

Positivt med god soliditet

Det är positivt i bankens ögon med en god soliditet när de undersöker betalningsförmåga i samband med nya banklån eller krediter. Banken kollar då även på det egna kapitalets storlek i ställning till företagets andra skulder. Den dåliga soliditeten får man i först och främst om verksamheten går med förlust, men det kan även vara en bieffekt och nackdel av en stor expansion eller investeringar. Tillväxtfaser är naturliga och nödvändiga, det behöver inte endast vara negativt. Därför analyserar bland annat banker det finansiella nyckeltalet för att klarlägga en verksamhets betalningsförmåga på lång sikt. Man kan då se om en verksamhets utvecklingskurva framstår som positiv eller negativ.

» Mer om: Definition av soliditet och vad en bra soliditet är.