Valutakonto

Ett valutakonto är ett transaktionskonto som är användbart om du som företagare eller privatperson gör regelbundna import- och exportaffärer i samma valuta. Detta konto fungerar för både in- och utbetalningar utan att ändra valutan. Ingen växling sker och du som företagare riskerar därmed mindre förluster på kursändringar i valutorna. Valutakontot är specifikt för en valuta och om du handlar med flera valutor öppnar du alltså ett nytt konto för varje valuta.

Valutakontot är inte avsett för uttag eller insättning av kontanter eftersom kurserna varierar mellan sedlar och avista (kursen vid tillfället för affärsöverenskommelsen).

Kursändring

Valutakontots saldo visas alltid i den kontospecifika valutan. På kontoutdragen visas saldo och rörelsebelopp och årsbeskedet visar oftast saldo, ränta och betald skatt både i den aktuella utländska valutan och omräknat till svenska kronor. Även om riskerna med kursändringar minskar i och med att ingen växling sker kan valutakurser stiga och sjunka snabbt. Detta bör du vara särskilt uppmärksam på om du hanterar stora summor med kontot. Ofta täcks valutakontot av vissa försäkringar och du kan få tips hur du minskar riskerna genom att kontakta banken där du vill ha eller har ditt valutakonto.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC