Varulager

Varulager benämns inom företagsekonomi. Varulagret är ett lager som ska omsättas eller förbrukas, det är allt från försäljning av varor, bränsle, råmaterial med mera. Varulagret beräknas i redovisningen som omsättningstillgångar som finns i balansräkningen. Det är viktigt att det utförs en värdering i varulagret periodvis för att veta hur mycket som är en vinst och förlust.