Verifikation

En verifikation kallas även för ett underlag. När ett företag bokför sina affärshändelser ska det alltid finnas ett underlag. Underlaget eller verifikation kan vara en faktura från en kund, eller ett kvitto. Det spelar ingen roll om det är ett fysiskt dokument eller ett digitalt.

Enligt bokföringslagen ska en verifikation innehålla olika uppgifter, till exempel datum när fakturan eller kvittot sammanställdes och när det ägde rum. Den ska även innehålla information om till exempel vilken vara som köpts eller tjänst som utförts. Det totala beloppet ska finnas med och exklusive moms. Information om motparten ska stå i verifikationen med namn på personen och företaget som sålde eller köpte varan eller tjänsten.

Sparas i sju år

Verifikationen ska sparas av företagaren i sju år. Alla underlag ska innehålla ett nummer så att det underlättar bokföringen. Numren får inte bytas under året utan ska vara samma ordningsföljd. På vissa små inköp kan det hända att du inte får några underlag. Då kan du begära ett skrivet kvitto eller skriva det själv. Det finnas mallar för att skriva egna kvitton och det kallas för att göra en bokföringsorder. Du kan oftast göra det i ditt bokföringsprogram.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC