Vinstmarginalbeskattning

Vinstmarginalbeskattning beräknarmomsen på det som skiljer en produkts inköpspris från försäljningspriset, det innebär ingen dubbelbeskattning för företagaren. Vinstmarginalbeskattning är bra att använda om den som säljer en vara inte kan dra bort den ingående momsen.

Om du som företagare har köpt en begagnad bil från en privatperson för 20 000 kronor och sedan säljer den för 22 000 kronor, kan du använda dig av vinstmarginalbeskattning på vinsten. Momsen är 400 kronor på en vinst på 2000 kronor. Momsen ska du betala in till Skatteverket. Vinsten för företaget blir 1600 kronor. Inköpet bokför du som ett inköp i ditt bokföringsprogram som vanligt. Du bokför det i debet. Eftersom du har köpt bilen av en privatperson är det ingen ingående moms.

Avdragsrätt

Du som företagare bör vara uppmärksam så att försäljaren inte haft avdragsrätt på den ingående momsen tidigare. Annars kan du som köpare inte använda dig av vinstmarginalbeskattning när du ska redovisa utgående moms. Vinstmarginalskatt brukar också förkortas till VMB. Vinstmarginalbeskattning kan även användas när du säljer resor inom Europeiska unionen. Du kan använda det när ditt företag säljer olika resor eller tjänster till privatpersoner samt till andra som inte är momsregistrerade.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC