Vad Fakturino gör
  • Att förmedla kontakt mellan företag och finansbolag/bank
  • Att hjälpa företagen att ta fram ansökan om finansiering och förmedla denna till finansbolagen
  • Att snarast förmedla finansbolagens/bankernas offerter till företagen
  • All information om ditt företag används endast som underlag till finansbolagen för att kunna lägga bud på era fakturor. Vi garanterar att ingen information varken sparas eller säljs vidare till tredje part
Frågor? Kontakta oss idag.
Hur jämför företag för att hitta rätt finansiering

 

  • Kunden ansvarar för att all information i ansökan är korrekt och överensstämmer med företagets räkenskaper
  • Fakturinos tjänster är helt kostnadsfria bindande 
  • Offererade priser och villkor gäller under förutsättning att finansbolagets kreditkommitté godkänner krediten
  • När du hittat rätt finansiering hjälper vi dig att komma igång