Användarvillkor

Fakturino har som affärsidé att förmedla företagskunder till finansbolag avseende factoringprodukterna Fakturaköp stycke, Fakturaköp löpande och Fakturabelåning. De bud/offerter ni får från finansbolagen gäller under förutsättning att deras kreditkommitté godkänner er kreditförfrågan.

Kostnadsfritt & ej bindande
Fakturino är öppet för dig som företag att använda. Det är kostnadsfritt att skapa en budgivning och aldrig bindande att gå vidare med något av finansbolagen. Först när ni i ett senare skede skrivit avtal med det finansbolag ni valt binder ni er till detta avtal med finansbolaget. Offerterna du erhåller via Fakturino är giltiga max 30 dagar samt under förutsättning att budgivningsperioden inte gått ut.

Sekretess
Den finansiella information, rörande ditt företag samt dina kunder, som du lämnar till Fakturino Sverige AB används endast som underlag till finansbolagen för att de ska kunna ge dig bästa möjliga villkor i sina offerter/bud. Vi sparar endast denna information under en begränsad tid. Allmänna uppgifter såsom kontaktuppgifter sparas. Vi garanterar att ingen information distribueras eller säljs vidare till tredje part.

Dina kunder
Fakturino kontaktar aldrig dina kunder. Vi gör däremot slagningar av ett urval av dina kunder mot Upplysningscentralen (UC). För de kunder som är Aktiebolag så skickas ingen information ut att en slagning gjorts. För de som är handelsbolag eller enskilda firmor så skickas en upplysningskopia ut där det står att vi på Fakturino gjort en slagning i registret, samt en kort beskrivning av vår tjänst

Ditt godkännande
Genom att godkänna användarvillkoren godkänner du och ert företag att den information som lämnats till Fakturino Sverige AB är riktig (med verkligheten överensstämmande) och att Fakturino får

- skicka lämnad information till våra anslutna partners/finansbolag som underlag för offert/bud

- spara uppgifterna om ert företag under en begränsad tid

- kontakta er vid behov

Fakturino Sverige AB ansvarar inte i något fall för eventuella felaktigheter eller skada som kan drabba ert företag direkt eller indirekt, utan är enbart en förmedlare av information.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst finansiering

Vi samlar bankernas erbjudande och presenterar de bästa förslagen till er