Ordlista - Begreppen alla företagare bör kunna!

Affärshändelse
Aktiebolag
Anläggningstillgångar
Artikelkontering
Autogiro
Avgiftskod
Avskrivning
Balansdag
Balanskonto
Balansrapport
Balansräkning
Bankkonto
Basbelopp
BAS-kontoplan
BBAN
Befarad kundförlust
Behandlingshistorik
Belåningsgrad
Betalningsvillkor
BIC
Bokföring
Bokföringsförslag
Bokföringslagen
Bokföringsmetod
Bokföringsnämnden
Bokföringsorder
Bokföringsskyldig
Bokslutsdispositioner
Bokslutsmetod
Brutet räkenskapsår
Clearingnummer
Debet
Det här betyder OCR och så används det - Fakturino
Detta är en resultatrapport - Så läser du den! Fakturino reder ut
Dröjsmålsränta
Dubbel bokföring
Eget kapital
Ej avdragsgilla kostnader
Enskild firma
Expansionsfond
Export
Extraordinära kostnader
Factoring
Faktura
Fakturaavgift
Fakturaköp
Faktureringsmetoden
F-skatt
Förbrukningsinventarier
Företagslån
God redovisningssed
Handelsbolag
Huvudbok
IBAN
Ideell förening
Immateriella tillgångar
Inbetalning
Ingående balans
Ingående moms
Ingående saldo
Inkasso
Interimsskuld
Intäkt
Inventarier
Inventering
Kommanditbolag
Konkursbo
Konstaterad kundförlust
Kontantmetoden
Kontoklasser
Kontoplan
Kontoutdrag
Kortfristig skuld
Kostnad
Kreditera - det här behöver du vet om kreditering - Fakturino
Kreditförsäkring
Kredittid
Kundförlust
Kundreskontra
Kursdifferens
Lagerbolag
Lagerfinansiering
Lagervärde
Leasing
Leverantörsreskontra
Likviditetsprognos
Limit
Långfristig skuld
Mellanmans försäljning
Mervärdesskattelagen
Momsperiod
Momsregistreringsnummer
Nettoomsättning
Obeskattade reserver
Observationskonto
Omslutning
Omvänd factoring
Omvänd skattskyldighet
Orderfinansiering
Organisationsnummer
Periodiseringsfond
Rapportering
Redovisad moms
Redovisning
Remburs
Resultat
Räkenskapsår
Sale/leaseback
Skulder
Soliditet - Vad betyder det? Förbättra er soliditet med Fakturino
Så använder du VAT-nummer
Så fungerar ditt skattekonto - Fakturino
Tillgångar - Vilka finns det i ett företag?
Upplupen intäkt
Upplupen kostnad
Utbetalning
Utgående balans
Vad betyder kredit? Fakturino reder ut begreppen.
Vad är en periodisk sammanställning? Fakturino svarar!
Vad är en referensränta? Fakturino svarar
Vad är reverslån och hur fungerar det?
Vad är utgående moms?
Valutakonto
Verifikation
Vinstmarginalbeskattning