Bankkonto

Ett bankkonto är ett slags finansiellt konto som kunder har i en bank. Där bokför banken kundens egna uttag och insättningar; med andra ord debet- och kredittransaktioner. Resultatet av alla transaktioner anger kontots saldo, vilket är kontots ställning. Vanligtvis så öppnas bankkonton för att banken ska kunna ha ett sätt att ta emot inlåning, som sedan kan användas för att erbjuda lån och liknande. Det är ju trots allt bankernas grundläggande affärsverksamhet.

Transaktionskonton

Det finns två stycken huvudsakliga typer av bankkonton för privatpersoner, nämligen sparkonton och transaktionskonton. Det sistnämnda används för att kunna ta emot löpande insättningar, som till exempel lön och andra inkomster. Transaktionskonton används även för att göra olika sorters utbetalningar. Man kan även koppla olika former av tjänster till bankkontona, för att kunna utföra diverse transaktioner, som exempelvis att betala inköp och räkningar, internetbank, överföring mellan bankkonton, samt göra uttag ur automat med hjälp utav bankkort.

Sparkonton

Sparkonton, å andra sidan, används främst för att göra uttag och insättningar lite mer oregelbundet. Det är där som man oftast sätter in pengar som man vill spara till resor eller större köp, därav namnet sparkonto. För att attrahera samt behålla insatta medel så brukar banker erbjuda bättre räntevillkor på sparkonton.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst finansiering

Vi samlar bankernas erbjudande och presenterar de bästa förslagen till er