Referensränta

1 / 3

Tack!

Sälj faktura direkt

 

Komplettera information - få fler bud

 

Kontakta oss

Nu tävlar bankerna om att få köpa din faktura. Vissa har redan ett pris och du kan sälja fakturan direkt genom att klicka på den knappen. Fler bud kan komma men då behöver vi mer information från dig. Har du några frågor? Våra experter finns tillgängliga för att hjälpa dig via telefon, mail och chatt.

Få betalt för din faktura - till lägst ränta!

Det är kostnadsfritt!

Vi hjälper dig att växa - gratisFunderingar?

Har du inga fakturor att sälja direkt men vill använda vårt verktyg för att htta rätt samarbetspartner? Ange din mail eller telefonnr så kontaktar någon av våra experter dig. Du kan alltid nå oss på: 08-400 20 444

En gång per halvår ska Riksbanken i Sverige fastställa, och har därmed möjlighet att höja eller sänka, referensräntan. Det är en räntesats som är tänkt att fungera som huvudsaklig riktlinje för att beräkna och besluta om andra räntor och som till skillnad från de så kallade styrräntorna inte har något penningpolitiskt syfte. Referensräntan styrs i sin tur av reporäntan, som också den ligger under Riksbankens beslutsansvar, då referensräntan ska uppnå samma värde som reporäntan vid tidigare halvårs slut. Vid behov avrundas referensräntan uppåt till närmaste halva procentenhet.

Referensräntan styr andra räntor

Det var i juli 2002 som det så kallade diskontot, Riksbankens ditintills officiella räntesats, ersattes av referensräntan efter riksdagsbeslut. Den tidigare diskontoräntan fastställdes till skillnad från dess ersättare av Riksgäldskontoret varje kvartal och motsvarade snittet av fem och ett halvt års ränta under tidigare kvartal minus 2,5 procentenheter, avrundat uppåt.

Bland de räntor som styrs av referensräntan ingår bland annat dröjsmålsräntan, som avser den räntebetalning köpande part blir skyldig i fall med försenad betalning. Dröjsmålsräntan ska enligt lag motsvara referensräntan plus 8,0 procentenheter, så om till exempel dagens referensränta ligger på 0 blir räntevärdet för dröjsmålsräntan exakt 8 %.

Utöver dröjsmålsräntan styr referensräntan också lejonparten av bankernas och andra kreditgivares inlånings- och utlåningsräntor. Därför är det viktigt att du som företagare alltid jämför företagets finansieringverktyg för att säkerställa ni inte betalar för mycket för er finansiering.

Fakturino hjälper företag att hitta rätt företagsfinansiering. Hur skulle er verksamhet förändras med om ni kunde finansiera er själva enligt era önskemål? Fakturino är Sveriges största digitala plattform för företagsfinansiering, hör av er till oss så hjälper våra experter er att ta nästa steg för ert företag. Annars kan ni enkelt jämföra och rätt finansiering via vår plattform.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst finansiering

Vi samlar bankernas erbjudande och presenterar de bästa förslagen till er