Resultatrapport

1 / 3

Tack!

Sälj faktura direkt

 

Komplettera information - få fler bud

 

Kontakta oss

Nu tävlar bankerna om att få köpa din faktura. Vissa har redan ett pris och du kan sälja fakturan direkt genom att klicka på den knappen. Fler bud kan komma men då behöver vi mer information från dig. Har du några frågor? Våra experter finns tillgängliga för att hjälpa dig via telefon, mail och chatt.

Få betalt direkt för era fakturor!

Jämför och hitta bäst pris

Vi hjälper dig, gratis och kostnadsfritt!Funderingar?

Har du inga fakturor att sälja direkt men vill använda vårt verktyg för att htta rätt samarbetspartner? Ange din mail eller telefonnr så kontaktar någon av våra experter dig. Du kan alltid nå oss på: 08-400 20 444

Resultatrapporten avser det periodvisa flödet av intäkter och kostnader hos ett företag och visar således huruvida företaget gått med vinst eller förlust under den givna perioden. Perioden i fråga handlar allt som oftast om år eller kvartal (vanligen kallade års- eller kvartalsrapport), men kan förstås variera och beror till större delen på företagets egna preferenser.

Vad innehåller en resultatrapport?

I en resultatrapport sammanställer man summan från den momsförpliktade försäljningen tillsammans med andra eventuella intäkter för att sedan subtrahera dessa med kostnaderna från samma period. Det saldo som utgör differensen av dessa är periodens resultat och ifall inkomsterna överstiger utgifterna har företaget gått med vinst och i motsatt fall har företaget gått med förlust.

Uppbyggnaden av resultatrapporten är varierande. Om du använder ett bokföringsprogram utgår det vanligtvis ifrån en standard, men ger oftast också möjligheter till anpassade uppställningar.

Tillsammans med balansrapporten är syftet med resultatrapporten att ge en valid nulägesbeskrivning av ditt företags finansiella situation. Saldot från resultatrapporten kan efter uträkning ställas mot budgeten för att jämföra och se om avsedd period inte nådde upp till, motsvarade eller överträffade förväntat resultat. Detta kan sedan fungera som ett bra underlag för hur framtida budgetar ska sättas upp eller vad för eventuella förändringar i verksamheten som behöver göras.

Fakturino hjälper företag att hitta rätt företagsfinansiering. Hur skulle ert resultat förändras med om ni kunde finansiera er själva enligt era önskemål och få betalt direkt? Hör av er till oss eller starta själva en jämförelse här. Fakturino Sveriges största digitala plattform för företagsfinansiering, hör av er till oss så hjälper våra experter er att ta nästa steg för ert företag.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst finansiering

Vi samlar bankernas erbjudande och presenterar de bästa förslagen till er